Real Mission Vaja ekip vodnikov reševalnih psov AJDEX 2022

Real Mission Vaja ekip vodnikov reševalnih psov AJDEX 2022 (English version below)

REGISTRACIJA / REGISTRATION

Datum: 6.5.-8.5.2022

Kraj: Logistični center Ajdovščina

mapa

Cilj

 • Vodniki se preizkusijo v bolj realističnem okolju izvajanja iskalnih akcij,
 • preverijo svoje znanje, tehnično usposobljenost, kondicijo, medsebojno ekipno sodelovanje, delo psov,
 • dobijo kompleksno in uporabno povratno informacijo izkušenih kolegov, ki bodo spremljali njihovo delo na deloviščih
 • veliko novih, še nepreizkušenih izzivov

Namestitev:

Samozadostnost pri namestitvi na zemljišču Logističnega centra in prehrani. Za sanitarije bo poskrbljeno.

 

Opremljenost:

Vsa potrebna oprema za izvajanje aktivnosti iskanja in reševanja pogrešanih oseb.

 

Pogoj za prijavo:

Ekipo sestavljajo 3 reševalski timi

Najmanj opravljen V izpit

Prijavnina 250,00 EUR na ekipo se poravna ob registraciji.

 

Rok in način prijave:

10.4.2022

Prijavnico izpolnete s klikom na prijava. PRIJAVA

 

Program

Delovišča:

 • Nočno iskanje Iskanje ob poti Iskanje v sektorju Iskanje na ruševini Iskanje z vode Orientacijski pohod Prva pomoč Presenečenja

 

PETEK

 • 16.00-18.80
  PRIJAVA
    19.00
  BRIFING IN PREDSTAVITEV VAJE 
    21.00
  ZAČETEK DELA EKIP

SOBOTA

 • CEL DAN
  DELO EKIP

NEDELJA

 • 13:00
  ZAKLJUČEK, ANALIZA, DRUŽENJE

Vaja poteka v prepletanju celovite aktivacije služb CZ občine Ajdovščina AJDEX 2022

 

 

Real Mission Excercise for search and rescue teams AJDEX 2022

 

Date: 6.5.-8.5.2022

Location: Logistični center Ajdovščina

mapa

Purpose

 • Teams of handlers check on their competences and knowledge in more realistic work environment
 • Teams of handlers check on technical skills, fitness, ability of working as a team and as part of a bigger mission, dogs` work
 • They get a complex and functional feedback from experienced colleagues and evaluators, who will be observing their work
 • Face many new challenges

Staying:

Complete selfdependence on the ground of Logistični center. Toilets will be there.

 

Equipment:

All necessary equipment for search and rescue activities.

 

Application conditions:

 • A Team consists of 3 SAR teams
 • Dogs must have at least V test
 • Application fee 250,00 EUR fort he team must be payed at registration on Društvo reševalnih psov Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica
  Account number SI56 1010 0005 7190 225, BIC: BAKOSI2X.
 • Team members may come from different clubs. Team members may come from Slovenia and abroad.

 

Application and deadline:

10.4.2022

REGISTRATION LINK

 

Program

Delovišča:

 • Nočno iskanje Iskanje ob poti Iskanje v sektorju Iskanje na ruševini Iskanje z vode Orientacijski pohod Prva pomoč Presenečenja

 

FRIDAY

 • 16.00-18.80
  REGISTRATION
 • 19.00
  BRIFING AND PRESENTATION OF EXCERSICE
 • 21.00
  WORK BEGINS

SATURDAY

 • WORKING DAY
   

SUNDAY

 • 13:00
  CLOSURE, ANALYZIS, FUN

The excercise will be intersecting a complete activation of civil protection services of Municipality of Ajdovščina AJDEX 2022