OBČNI ZBOR, 26.3.2013

Vabljeni na redni občni zbor Društva reševalnih psov Nova Gorica, ki bo v torek 26.03.2013, ob 19.00 uri, v društvenih prostorih na Ajševici.
Dnevni red:
1. Otvoritev
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. poročilo o delu v letu 2012 in program dela v letu 2013
4. računovodsko in poslovno poročilo za leto 2012
5. razno.
Lepo vabljeni!