Občni zbor, marec 2012

Vabljeni na redni letni občni zbor društva, ki bo v torek, 13.3.2011, ob 19:00 v društvenih prostorih na Ajševici.

Dnevni  red :

1. Otvoritev

2. Izvolitev delovnega predsedstva.

3. Poročilo o delu v letu 2011 in program dela v letu 2012.

4. Računovodsko in poslovno poročilo za leto 2011

5. Razno.