Občni zbor 2011

Vabljeni na redni letni občni zbor društva, ki bo v torek, 15.3.2011, ob 19. uri v domu Gasilskega društva Nova Gorica, Sedejeva 9.

Dnevni  red :

1. Izvolitev delovnega predsedstva.

2. Poročilo o delu v letu 2010 in program dela v letu 2011.

3. Razno.